"In 2025 staat de regio IJmond als aantrekkelijke en concurrerende regio op de kaart. Niet in de laatste plaats omdat de binnensteden van Heemskerk, Velsen en Beverwijk bruisen als nooit tevoren.” In februari verkenden ambtenaren, voorzitters van de winkeliers- en ondernemersverenigingen en wethouders in de regio IJmond gezamenlijk de toekomst van hun binnensteden.

Best practice: Binnenstadslab regio IJmond: samen werken aan bruisende binnensteden

"In 2025 staat de regio IJmond als aantrekkelijke en concurrerende regio op de kaart. Niet in de laatste plaats omdat de binnensteden van Heemskerk, Velsen en Beverwijk bruisen als nooit tevoren.”

Op 6 februari 2019 verkenden ambtenaren, voorzitters van de winkeliers- en ondernemersverenigingen en wethouders in de regio IJmond gezamenlijk de toekomst van hun binnensteden. Samen onderzochten ze de kansen om de aantrekkelijkheid van hun binnenstad te vergroten. Het vertrekpunt daarbij was enerzijds het verkennen van de unieke kwaliteiten en positie van de afzonderlijke binnensteden. We verkenden het DNA van de binnensteden en wat de binnensteden nou écht onderscheidend maakt in vergelijking met andere binnensteden. Zo kent de binnenstad van IJmuiden unieke kenmerken als een industrieel karakter, staal, vis en de haven. Dit biedt veel kansen voor de toekomst.

Impressie van het binnenstadslab regio IJmond

Bron: RUIMTEVOLK

Anderzijds zochten we naar een verbreding van de binnenstadsaanpak door kansen voor nieuwe samenhangende programma’s van winkelen, wonen, werken en verblijven te verkennen. Zo spraken we onder andere over het creëren van nieuwe werk- en ontmoetingsplekken, activiteiten, functieverandering van panden en straten en het toevoegen van nieuwe woningen en woonmilieus. In het kader van het Kennisnetwerk Nieuwe Binnensteden begeleidde bureau RUIMTEVOLK de partijen met het ‘Canvas Nieuwe Binnensteden’ waarbij we op interactieve wijze met elkaar de kansen in kaart brachten. De conclusie van de avond: regionale samenwerking biedt kansen om elkaar te ondersteunen in het versterken van de identiteit, positionering en het voorkomen van onnodige concurrentie. Daarnaast liggen er in alle binnensteden voldoende mogelijkheden om de transitie te maken van winkelgebied naar multifunctionele bruisende stadsharten.

Impressie Canvas Nieuwe Binnensteden

Dit werk is uitgegeven onder de licentie Creative Commons Attribution-Share 4.0. Bekijk deze licentie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

 


In het kader van het Kennisnetwerk Nieuwe Binnensteden organiseert RUIMTEVOLK, bureau voor stedelijke en regionale ontwikkeling, zogenoemde binnenstadslabs in provincies, regio’s en gemeenten. Een binnenstadslab is een interactieve werksessie op maat rondom een specifiek lokaal, regionaal of thematisch vraagstuk. Het doel van een binnenstadslab is om partijen en stakeholders te voorzien van gewenste kennis en nieuwe perspectieven. Door een intensieve en zorgvuldig voorbereide sessie worden de partijen in relatief korte tijd een paar stappen verder gebracht.

 

X

Blijf op de hoogte

Ontvang 4 keer per jaar in één nieuwsbrief, aangevuld met nieuwe publicaties, informatie over bijeenkomsten, best practices en blogs.