Gelderse koploper: Nijmeegse aanpak

Nijmegen ontwikkelde de visie Binnenstad van de toekomst, met daarin een 14-puntenaanpak. Inmiddels werken gemeente, ondernemers en pandeigenaren samen om leegstand aan te pakken en transformatie te stimuleren.

Net als andere steden heeft ook Nijmegen te maken met een veranderende functie van de binnenstad, een omslag van winkelen naar ontmoeten, beleven en verblijven. Nijmegen ontwikkelde de visie Binnenstad van de toekomst, waarin de gemeente samenwerkt met ondernemers en pandeigenaren om leegstand aan te pakken en transformatie te stimuleren.

Plein 1944 (foto: gemeente Nijmegen)

De visie benoemt weerbare en kwetsbare gebieden. In de weerbare gebieden, zoals het kernwinkelgebied, de omgeving Mariënburg en het gebied Lange Hezelstraat, wordt ingezet op het verder versterken van wat al goed gaat. De kwetsbare gebieden, te weten Bloemerstraat-Smetiusstraat, Waalkade, Molenpoortpassage en Hertogstraat/Kelfkensbos, worden de komende tijd met voorrang aangepakt. Hierbij hanteert de gemeente de 14-puntenaanpak. Daarin staan onder andere maatregelen als het samenvoegen van leegstaande panden, verdichting en verkleining van winkelfuncties, een investeringsregeling voor panden in de binnenstad, tijdelijke invullingen, stedelijke herverkaveling en een Aanjaagteam Levendige Binnenstad.

Wethouder Ben van Hees is een belangrijke spil binnen de Nijmeegse aanpak. Tijdens een wekelijks ommetje door de binnenstad praat hij met ondernemers en winkeliers. Zo blijft hij op de hoogte blijft van wat speelt en geeft hij de Nijmeegse aanpak een gezicht.

Foto boven: panorama Nijmegen (foto: Jan Willem (Flickr, CC BY SA 2.0)

X

Blijf op de hoogte

Ontvang 4 keer per jaar in één nieuwsbrief, aangevuld met nieuwe publicaties, informatie over bijeenkomsten, best practices en blogs.