Gelderse koploper: ruilplan Winterswijk

In de aanpak van binnensteden en dorpskernen wordt vaak gesproken over stedelijke herverkaveling. Winterswijk maakt hier daadwerkelijk werk van. In 2016 is de eerste ruildeal gesloten en in 2017 volgen er meer.

Winterswijk heeft een traditie in het herbestemmen en transformeren van bestaand vastgoed. De bezettingsgraad in het centrum is hoog, zeker als dat wordt vergeleken met andere dorpen en steden in Nederland. Concentratie van (zakelijke) dienstverlening zorgt echter voor leegstand. De gemeente reageerde daarom positief op het initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf. Zij stelden voor om te onderzoeken of sloop van hun voormalige belastingkantoor aan de Misterweg zou kunnen leiden tot een ‘vastgoedcarrousel’.

Ruildeals in Winterswijk (foto: gemeente Winterswijk)

Via het proces van stedelijke herverkaveling worden overbodige vierkante meters aan de markt onttrokken. Het doel is om de vraag te concentreren op plekken waar het een positieve bijdrage levert aan de economische ontwikkeling, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Om doelgericht te werken, is samen met ruim 70 eigenaren, smaakmakers, investeerders en bewoners voor vier gebieden een visie gemaakt. Op basis van deze visies zijn potentiële ruildeals door vastgoedeigenaren aangewezen.

In 2016 is de eerste ruildeal gesloten en heeft de gemeente twee panden aangekocht. De verwachting is dat in 2017 meerdere ruildeals volgen en de herontwikkeling van de focusgebieden kan starten.

Foto boven: Winterswijk (foto Jac Jansen, Flickr CC BY 2.0)

X

Blijf op de hoogte

Ontvang 4 keer per jaar in één nieuwsbrief, aangevuld met nieuwe publicaties, informatie over bijeenkomsten, best practices en blogs.