Gelderse koploper: Transformatieteam Arnhem

Het Transformatieteam in Arnhem versnelt en versoepelt het proces om lege gebouwen om te vormen naar andere functies. Sinds 2013 is al ruim 100.000 m² getransformeerd.

Voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een veilige stad met een goed imago is het belangrijk om leegstand in de stad te beperken. Door lege panden geschikt te maken voor een nieuwe functie, kan leegstand worden aangepakt. De gemeente Arnhem heeft als vergunningverlener een belangrijke rol in dit transformatieproces. In 2013 is een Transformatieteam opgezet om dit proces te versnellen en te versoepelen.

Het team bestaat uit verschillende disciplines – (plan)economie, vergunningen, stedenbouw, vastgoed, tijdelijke initiatieven, gebiedsontwikkeling en wetgeving. Samen hebben ze een integraal beeld van de leegstand en de mogelijkheden. Dit team beoordeelt nieuwe initiatieven op haalbaarheid en probeert initiatiefnemers en eigenaren te helpen bij het doorlopen van de ambtelijke processen, zoals een bestemmingsplanwijziging.

Collage van getransformeerde panden (foto’s: gemeente Arnhem)

In november 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders de Visie op Transformatie vastgesteld. Hierin staan vier gebieden benoemd die topprioriteit krijgen bij het bestrijden van leegstand: de binnenstad, winkelcentrum Presikhaaf, winkelcentrum Kronenburg en de Velperweg en omgeving.

Sinds 2013 is al ruim 100.000 m² getransformeerd. Met de reeds gerealiseerde transformaties hoopt het team anderen te inspireren en te motiveren om ook andere functies voor hun leegstaande panden te overwegen.

Foto boven: panorama Arnhem (foto: HJZ2009, Flickr, CC BY 2.0)

X

Blijf op de hoogte

Ontvang 4 keer per jaar in één nieuwsbrief, aangevuld met nieuwe publicaties, informatie over bijeenkomsten, best practices en blogs.