Winkelgebieden in Beverwijk, Velsen en Heemskerk hebben het moeilijk. Het gebied met de eerste meubelboulevard van Nederland en de beroemde ‘zwarte markt’ kampt met veel winkelleegstand. Met een ingrijpende regionale detailhandelsvisie en lokale verschillende uitvoeringsprogramma’s wordt geprobeerd het tij te keren.

Best practice: Regionaal kader, lokale uitwerking

Winkelgebieden in Beverwijk, Velsen en Heemskerk hebben het moeilijk. Het gebied met de eerste meubelboulevard van Nederland en de beroemde ‘zwarte markt’ kampt met veel winkelleegstand. De tien kernen tellen maar liefst dertig winkelgebieden, met ook nog eens aantrekkelijke winkelsteden als Alkmaar, Haarlem en Amsterdam ‘om de hoek’. Met een ingrijpende regionale detailhandelsvisie en lokale verschillende uitvoeringsprogramma’s wordt geprobeerd het tij te keren.

Door conjuncturele en structurele ontwikkelingen heeft niet alleen de winkelier in de IJmond het moeilijk, maar in heel Nederland. Hoewel winkelleegstand primair het probleem van vastgoedeigenaren is, bestaat het risico dat de centra van steden en dorpen minder leefbaar worden. Immers, bij ieder leegstaand winkelpand dreigen winkels (en horecagelegenheden) die nog wel open zijn, minder aantrekkelijk te worden voor bezoekers. Daarmee is winkelleegstand ook een maatschappelijke opgave. Regelmatig gaan er winkelketens failliet, met in het oog springend het einde van de V&D. Daarnaast neemt het winkelbestand nauwelijks af. Hierdoor is vanaf 2008 de winkelleegstand toegenomen. In 2016 werd de grens van gemiddeld 10% leegstand gepasseerd (PBL 2016). Naast succesvolle binnensteden betekent dit ook winkelgebieden waarbij één op de drie winkels leegstaat.

Een van de uitdagingen in de IJmond is regionale afstemming. In 2013-2014 liep de bestuurlijke besluitvorming over een gezamenlijke detailhandelsvisie spaak. Kern van de discussie was de onderlinge hiërarchie van winkelcentra. Die visie is uiteindelijk alleen in aangepaste vorm lokaal in Beverwijk vastgesteld. Sinds de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is ingevoerd, zijn deelregio’s verplicht om regionale afspraken te maken over de ontwikkeling van detailhandel. Om dit doel te bereiken, subsidieert Noord-Holland het opstellen van regionale detailhandelsvisies ná bestuurlijke vaststelling.

 

Lees verder in ROMagazine

Bron: Van Wijk, M. (2018). Regionaal kader, lokale uitwerking. ROM36 (1), 20-24.

 

X

Blijf op de hoogte

Ontvang 4 keer per jaar in één nieuwsbrief, aangevuld met nieuwe publicaties, informatie over bijeenkomsten, best practices en blogs.