Contact

Het Kennisnetwerk nieuwe binnensteden is opgericht door en voor partijen om kennis en ervaringen over binnenstadsaanpakken uit te wisselen. Het netwerk bestaat uit professionals die werk maken van de binnenstad van de toekomst.

Via het kennisnetwerk worden inspirerende praktijken, netwerken en bijeenkomsten breed onder de aandacht gebracht. Als platform organiseren we ook onze eigen activiteiten. Heeft u kennisvragen? Wilt u partner worden? Of heeft u behoefte aan meer informatie? Laat het ons weten op info@kennisnetwerkbinnensteden.nl

vraagbaak Vraagbaak

Hoe kan het Kennisnetwerk nieuwe binnensteden bijdragen aan uw dorp, stad, kennis of netwerkbehoefte? Laat ons weten wat uw praktijkvragen zijn.