Met de publicatie ‘De nieuwe binnenstad’ wil Platform31 de discussie over hoe om te gaan met de binnenstad naar een volgende fase brengen. Op basis van de trendanalyse zijn vier toekomstscenario’s beschreven, en worden beleidsaanbevelingen gedaan om te komen tot innovatieve aanpakken voor de binnenstad van de toekomst.

De nieuwe binnenstad

De toekomst van de binnenstad staat volop in de aandacht en dat is terecht: de binnenstad is economisch en maatschappelijk een plek van groot belang. Waren binnensteden de afgelopen decennia vooral shopwalhalla, ze zullen vandaag, morgen en overmorgen meer functies moeten vervullen om aantrekkelijk te blijven. Kleine en middelgrote steden ervaren hierin de sterkste urgentie tot transitie. Welke richting willen en kunnen steden op, met hun eigen, unieke profiel en context? Wat zijn de belangrijkste opgaven en onderwerpen voor de (nabije en verre) toekomst? Platform31 verkent de toekomst en constateert in de publicatie De nieuwe binnenstad dat gemeenten heel wat te kiezen hebben.

De toekomst van de binnenstad staat volop in de aandacht en dat is terecht: de binnenstad is economisch en maatschappelijk een plek van groot belang. Als gevolg van het publieke karakter en de concentratie van verschillende functies, is het een plek voor diverse vormen van interactie en bedrijvigheid. In de kleine en middelgrote steden is de urgentie tot transitie – van winkelplek naar stadshart – het grootst.

Met de publicatie ‘De nieuwe binnenstad’ wil Platform31 de discussie over hoe om te gaan met de binnenstad naar een volgende fase brengen. Niet de huidige problemen centraal stellen, maar trends analyseren die nu al zichtbaar zijn en pas over een aantal jaren daadwerkelijk impact op de inrichting en gebruik van binnensteden zullen hebben. Op basis van de trendanalyse zijn vier toekomstscenario’s beschreven, en worden beleidsaanbevelingen gedaan om te komen tot innovatieve aanpakken voor de binnenstad van de toekomst.

Lees verder

Lees hier ook het nieuwsbericht over de publicatie.

X

Blijf op de hoogte

Ontvang 4 keer per jaar in één nieuwsbrief, aangevuld met nieuwe publicaties, informatie over bijeenkomsten, best practices en blogs.