​Er dreigt in Nederland een kloof te ontstaan tussen succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. Het kabinet moet een kwart miljard euro per jaar vrijmaken om Nederland tot één netwerk te ontwikkelen. De notitie 'Laat stad en regio bruisen!' beschrijft de stappen die nodig zijn om stad en regio vitaal te houden.

Laat stad en regio bruisen!

Een coalitie van VNO-NCW, MKB-Nederland, de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG), Stedennetwerk G32 en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben hun voorstellen om Nederland te ontwikkelen tot een stedennetwerk vastgelegd in de notitie: ‘Laat stad en regio bruisen – naar één stedennetwerk met onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden en vitale kernen’. De notitie is op woensdag 5 april in Den Haag gepresenteerd.

NL Next Level
De notitie past in NL Next Level, het programma van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland waarin de kansen en uitdagingen voor de komende jaren staan beschreven. De investeringsagenda van NL Next Level moet ervoor zorgen dat Nederland economisch sterker uit de verschillende transities komt. Wanneer Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven samenwerken en fors investeren, kan de stap worden gezet naar een toekomstbestendig land. Zo ook wat betreft de verhouding tussen stad en land. Om aantrekkelijk te blijven voor burgers, toeristen, ondernemers en internationaal talent moeten regio’s zich beter van elkaar onderscheiden. Daarnaast moeten de gebieden effectief aan elkaar worden verbonden. Zo kan binnen een regio bijvoorbeeld overcapaciteit van winkelruimte, bedrijventerreinen of kantoren worden voorkomen. En profiteert de regio van de groei van de stad en heeft de stad baat bij de ruimte in de regio.

Lees verder

X

Blijf op de hoogte

Ontvang 4 keer per jaar in één nieuwsbrief, aangevuld met nieuwe publicaties, informatie over bijeenkomsten, best practices en blogs.