Hoe functioneren binnensteden? En waar liggen interessante toekomstperspectieven?

Toekomstverkenning Binnensteden

In veel binnensteden neemt de leegstand toe. Soms met negatieve gevolgen voor aantrekkelijkheid, leefbaarheid, het functioneren van delen van de binnenstad en het voorzieningenniveau. Wat is er in de binnensteden aan de hand? Wat staat er nog te komen? En belangrijker nog: hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Trendbureau Overijssel en RUIMTEVOLK voerden in 2013 een verkenning uit.

De publicatie biedt een overzichtelijke en integrale analyse van de ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van de binnenstad. Naast deze bepalende trends is er voor de nabije toekomst ook een aantal onzekere ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op de ontwikkeling en het perspectief van binnensteden. Op basis van de economische toekomstverkenning The Netherlands 2040 / NL2040 van het Centraal Planbureau en twee andere bepalende variabelen (sturing/democratie en dominerend waardenpatroon) zijn in de rapportage ook vier mogelijke toekomstscenario’s geschetst: Stedencompetitie, Zelforganiserende stad, Stad als speelveld en Ontspannen stad.

De publicatie is te lezen en downloaden via ISSUU.

X

Blijf op de hoogte

Ontvang 4 keer per jaar in één nieuwsbrief, aangevuld met nieuwe publicaties, informatie over bijeenkomsten, best practices en blogs.